kontrole okresowe budynków

Właściciele i zarządzający obiektami budowlanymi mają ustawowy obowiązek dokonywania przynajmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane. Obowiązkowe są kontrole coroczne (np. dla obiektów o powierzchni dachu powyżej 2000 m2 – dwa razy w roku) i gruntowne pięcioletnie. Oferujemy pełen zakres kontroli okresowych. Specyfikujemy usterki, doradzamy jak je usunąć, informujemy Klienta o obowiązkach, jakie nakładają na niego przepisy w związku z użytkowaniem obiektu. Pomożemy również w usunięciu ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości.

KONTAKT

Adres: ul. Lipowa 52 20-258 Turka

Tel. 533-220-509

e-mail: biuro@onyxinvest.pl

Formularz kontaktowy